Koerselonline
Website voor
Verenigingen van koersel
Home
Wie zijn we
Agenda
Contact
Sponsors
Nuttige links
Foto’s
Parochiale leven Koersel

Week: 21 (nummer van 24 mei 2017)

Editie 3363 – Kerk en Leven Koersel  

 

PAROCHIEVERANTWOORDELIJKEN:

E.H. Benny, Janssen, pastoor

Pastorijstraat 49, 3582 Koersel,

011 96 73 79

forbesamandine2@scarlet.be

Willy Sabo, diaken

Linkestraat 94, 3582 Koersel, tel. 011 42 22 97, mail: save.wima@skynet.be

PAROCHIESECRETARIAAT

EN REDACTIE

Het Brigidahuis, Koerseldorpstraat 9, 3582 Koersel, tel. 011 42 25 40

kerkfabriek.sintbrigida@telenet.be

Openingsuren:

Maandag van 09.00 u. tot 11.00 u.

Vrijdag van 09.15 u. tot 11.00 u.

ABONNEMENTEN

Gust Leten

Postelmanshoekstraat 20, 3582 Koersel

Tel: 011 43 43 68

TEKSTVERANTWOORDELIJKE

Tonny Versluys, Boomgaardlaan 25, 3582 Koersel

Tel: 0473/84.00.89

e-mail: forbesamandine@gmail.com

 

VERGADERRUIMTEN

Het Brigidahuis

Koerseldorpstraat 9

voor reservaties: Gert Bonner:

-liefst na 16.00 uur.

Gsm: 0477/35 61 22

Email: gertbonner@hotmail.com
Parochiaal Centrum ‘t Fonteintje

Fonteintjesstraat  21

Voor reservaties: Eddy Mombers, tel. 011 42 56 06

LAGERE- EN KLEUTERSCHOOL ’T KLAVERTJE,

www.vbskoersel.be

Directeur: Richard Vanhoudt

vestiging Centrum,

Kerkplein 40, tel.011 42 23 96

vestiging Steenoven

Ploegstraat 8, tel. 011 57 20 48

 

Week: 21 (nummer van 24 mei 2017)

Editie 3363 – Kerk en Leven Koersel    

 

 

VORMSEL

 

De jongeren hebben hun best gedaan om er een mooie vormselviering van te maken, samen met de catechisten. Ook deken Marcel Meyssen ging bezielend voor in de viering en diende hen samen met pastoor Benny het sacrament van het vormsel toe. De jongeren straalden van vreugde toen zij het sacrament ontvingen. We wensen hen goede moed toe in de toekomst. Proficiat!

Ook de 4 catechisten en medewerkers deden hun best. Oprechte dank! Proficiat ook aan hen en heel speciaal aan Ghislain Verheyden die werd bedankt om meer dan 30 jaar catechese te geven. Oprechte dank voor je inzet al die jaren, gesteund door zijn echtgenote Simonne Eerdekens. Fijn dat er ook 4 misdienaars meededen. Wij zoeken een nieuwe catechist voor het nieuwe catechesejaar. U mag altijd contact opnemen met Anne-Mie Cox of met pastoor Benny.

 

BEZINNING

 

Gebed in de Meimaand

 

Allerheiligste Maagd en Moeder van God,

U bent ook onze allerliefste Moeder.

Aan uw Zoon Jezus is door de Vader

het koningschap toevertrouwd

over hemel en aarde.

En u mag naast Hem staan

als koningin van de hemel.

In alle bescheidenheid komen wij tot U met ons gebed.

 

Wij herinneren ons dat bij Jezus’ geboorte in Bethlehem engelen zongen:

‘Eer aan God in de hoge en vrede op aarde.’

Zo was hij door de profeten aangekondigd:

Als een ‘vredevorst voor eeuwig’.

Wij geloven vast

dat U mag delen in dat koningschap

en dat wij op u een beroep mogen doen

als koningin van de vrede.

Wij bidden dat op uw voorspraak

haat en tweedracht tussen de volkeren mogen verdwijnen

en dat hun hart vervuld mag worden

met de wil tot vrede en verzoening:

die vrede die Jezus ons heeft voorgeleefd

en die Hij ons toewenste toen Hij op eerste Paasdag aan zijn leerlingen verscheen met de woorden: ‘Vrede, shalom.’

Zegen de pogingen van onze vader de paus

die de volken en wereldleiders onophoudelijk oproept oorlogen te beëindigen en te streven naar vrede.

Maar geef dat ook wij op de plek waar wij staan bezield worden door datzelfde verlangen

en alles doen wat in ons vermogen ligt

om een werktuig van vrede te zijn.

Goede Moeder bid met ons mee om vrede

overal op onze wereld, in ons eigen land,

in onze gezinnen, in ons hart.

Moge daar het koningschap van Christus beginnen. Amen.

 

(overgenomen uit het maandgebed van diaken Rik)

   

Gedicht

   

 

"Het ziekenhuis

is ook een huis.

Maar als je er vaak

of te lang moet verblijven

dan raak je er stellig

van overtuigd

dat thuis

toch iets als

de hemel is."

 

Uit "Zonder woorden kan je niet" van Kris Gelaude

 

LITURGISCHE VIERINGEN

 

EUCHARISTIEVIERINGEN

 

KOERSEL KAPEL

 

Zaterdag 27 mei

18.30 u. Eucharistieviering

St.Jan Craenen, Henricus Craenen en echtgenote Coleta Gijbels en

kinderen Craenen Therèse en Luci

St.Francois Vansweevelt

 

Zondag 28 mei

09.00 u. Eucharistieviering

Jm.Willy Van Driel

Jm.Jaak Ramakers en overleden familie

Jm.Fam.Gaethofs-Hermans, kinderen en kleinkinderen

St.E.H.Alfons Scraeyen en de overledenen fam.Scraeyen-Nulens

16.00 u.Eucharistieviering opgeluisterd door Pro Musica

Voor de overledenen van de parochie

 

Dinsdag 30 mei

19.00 u Eucharistieviering

St.E.H.Joannes Hermanus Vlecken

18.30 u. Rozenkransgebed

19.30 u. Aanbidding(tot 20.00 u)

 

Woensdag 31 mei

19.00 u. Eucharistieviering in de pastorie

St.E.H. Pastoor Hendrik Leonard Claes

 

 

STAL

 

Donderdag 25 mei

10.30 u.

Eerste communie van Koersel

Zaterdag 27 mei

16.00 u.

Vormselviering voor de jongeren uit Stal

Zondag 28 mei

10.30 u.

St. E.H. Louis Droogen en Alfons Cornelis

Nieke Boelanders

Henri Convents en Rosalie Demulder

Julien Kenens

Jozef Vanlook en Eliza Camps

Herdenkingsviering Mai Tielens en van Alice Laenen

Donderdag 1 juni:

19.00 u.

St. E.H. Nulens en Zuster Ursula

St. Albert Engelen en Clementine Maes

Henri Claes

Zondag 4 jun i

Pinksteren

10.30 u.

St. Familie Picard

Jules Moons en Irma Bosmans

Anna Reynders

Marcel Bosmans

 

LITURGISCHE KALENDER

Zondag 28 mei: 7de Paaszondag,

Woensdag 31 mei: Maria-Bezoek

Donderdag 1 juni: H. Justinus

Vrijdag 2 juni: H. Marcellinus en H. Petrusi

Zaterdag 3 juni: H. Carolus Lwanga

Zondag 4 juni: Pinksteren

 

KORSPEL

 

Zaterdag 27 mei

17.00 u.  1. 4de zesw. Aloïs Theunis

Eucharistie met ziekenzalving

 

 

ZONDAGSVIERINGEN IN BERINGEN

Zaterdag:

17.00 u. Korspel Heilig-Hart

Paal Sint-Jan de Doper

18.30 u. Beringen Sint-Pietersbanden

Koersel Sint-Brigida(in de kapel)

Tervant O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Zondag:

09.00 u. Koersel Kapelleke

09.30 u. Beringen Sint-Pietersbanden

Paal Sint-Jan de Doper

10.30 u. Stal Sint-Gerardus

11.00 u. Beringen-Mijn Sint-Theodardus

 Beverlo Sint-Lambertus

 

PAROCHIE NIEUWS

 

OKRA

Elke maandag: vertrekt een begeleide fietstocht om 14.00 uur aan de kerk, dit elke maandag tot in oktober.

Elke dinsdag: Dansen, lijndansen en koppeldansen in het Brigidahuis van 13.30 - 15.30 uur.

Elke donderdag van 14.00-17.00 uur: kaarten en kienen in de Cor.

Iedereen is welkom!

 

KERMIS

In het weekend van 27 en 28 en 29 mei is er kermis in ons dorp. We wensen de gezinnen fijne kermisdagen toe!

 

EERSTE COMMUNIE

Maandag 29 mei om 20.00 uur: samenkomst van de werkgroep Eerste Communie in de pastorie.

 

ZIEKEN

Vrijdag 2 juni wordt de communie gebracht bij zieken en bejaarden aan huis.

 

DEKENALE PELGRIMSWANDELING BERINGEN
vrijdag 26 mei 2017 van 19.00 tot 20.30 uur

thema “Geen dolers, maar pelgrims; Gods volk, onderweg”.

In dit kader nodigt de bisschop ons uit om, in ieder dekenaat, ook letterlijk als pelgrims op weg te gaan. Onderweg staan we stil bij de grote etappes van het verhaal van het Godsvolk. We hopen opnieuw te mogen putten uit deze rijke bron, we laten ons bezielen. Zo staan we sterker om de weg te gaan, die ons roept…
In ons dekenaat bieden we deze pelgrimswandeling aan op 26 mei 2017. Begin- en eindpunt is de kapel van Koersel O.L.Vrouw aan de Staak.  We verwachten u daar om 19 uur.
Na een startmoment doen we een wandeling van 6 km, aan een rustig tempo. Onderweg is er één bezinnend moment. We ronden de tocht af met een gebedsmoment in dezelfde kerk. Het einde is voorzien omstreeks 20.30 uur.
Vervolgens is er nog kans tot napraten bij een glaasje dat u gratis aangeboden wordt, in het Parochiaal Centrum tegenover de kapel, aangezien ons Bisdom 50 jaar bestaat.
Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig.
En… weer of geen weer: we gaan ervoor!

Nog vragen? Dan kan u zich wenden tot pastoor Benny.

 

DAVIDSFONDS

Fietsmeerdaagse vanuit Maaseik.

Van maandag 29 mei tot en met vrijdag 2 juni 2017.

 

JAARTHEMA

"Geen dolers maar pelgrims" is het thema van dit werkjaar. Een poging om steeds onderweg te zijn met God als vriend om zo vrienden te worden van elkaar. Dan gaat God zeker met ons op weg...

 

HUREN VAN HET BRIGIDAHUIS

Wie een lokaal of een zaal in het Brigidahuis wenst te huren, kan altijd terecht bij Gert Bonner. Aanvragen liefst na 16.00u. op het nr. 0477 35.61.22. Welkom!

 

PAROCHIAAL SECRETARIAAT

Elke maandag van 09.00 tot 11.00 uur en elke  vrijdag van 09.15 tot 11.00 uur is het parochiaal secretariaat, gelegen in het Brigidahuis (naast de kerk) open. Je kan er terecht om missen te bestellen (liefst 3 weken op voorhand), om  informatie over de parochie in te winnen, voor copies, voor allerlei aanvragen of zomaar voor een luisterend oor. Iedereen is welkom!

 

MISINTENTIES

U kunt misintenties bestellen via de priester of de diakens of via een parochieverantwoordelijke. Een intentie kost 15 euro. Dit bedrag is  bepaald door onze bisschop.

Liefst geen intenties betalen via overschrijving, maar steek best het geld in een gesloten briefomslag en post deze in de brievenbus van het secretariaat, of bij diaken Willy of bij pastoor Benny (drie weken op voorhand). Staat uw intentie per ongeluk niet op het blad in het portaal, gelieve dan de diaken of de priester te verwittigen vóór de Mis in de sacristie.

   

DAVIDSFONDS

Dinsdag 13 mei voor een fietstocht naar Meldert voor een bezoek aan het Stoofpotje en aan een paardenkliniek.

 

LOURDES

Naar aanleiding van 50 jaar Bisdom wordt er een speciale Lourdes reis ingelegd van 16 tot 21 juli 2017. Aangeven op het parochiesecretariaat.

 

WANDELEN

Op zaterdag 27 mei 2017 om 14.00 u. gaat KVG wandelen in Gerhagen.

Gerhagen is een beschermd natuurgebied van bijna duizend hectare, tevens het eerste erkende stiltegebied in Vlaanderen. Het is een ‘gezellig bos’ met tien horecazaken, wandel-, fiets- en rolwagenpad.

We komen samen op de parking in Gerhagen, daar vertrekken we samen om 14.00 u. Alvast te noteren in jullie agenda!

 

FEMMA KOERSEL STEENVELD

 

Met een kwartiertje vertraging vertrok donderdagmorgen om 8u15 aan de Sporthal in Koersel een goedgevulde bus met het merendeel vrouwen, maar ook enkele mannen, voor een dagtrip naar Volendam.

Na een tussenstop van een half uurtje in de buurt van Eindhoven reed de bus omstreeks 11u45 Volendam binnen en na een hachelijk ritje door een smal toeristisch straatje slaagde de chauffeur er toch in om veilig een parking te bereiken.

De gids bracht de groep dan naar restaurant ‘De koe’ waar ze letterlijk een snelle maaltijd opgediend kregen. Om half 1 stond iedereen weer buiten. Onder een stralend zonnetje kon men tot 15 u genieten van het gezellige toeristische stadje: wandelen, winkelen, terrasjes doen, even binnenwippen in het kaasmuseum of in een kerk, genieten van de zon en de zee,…

Na wat hindernissen kon de chauffeur de parking verlaten en zette hij koers naar de Simonihoeve in Edam. Daar werd door mensen in traditionele kledij uitleg gegeven over het maken van kaas en van klompen; nadien was er in de winkel gelegenheid om die producten te kopen.

Om iets voor half 6 werd de terugtocht aangevat met  een tussenstop een eindje voorbij Amsterdam. Onderweg moest de chauffeur een paar felle buien trotseren, maar om 20u55 stopte de bus weer veilig aan de Sporthal.

 

 

KWB

 

Naar jaarlijkse gewoonte werd op Moederdag door de mannen van KWB Koersel weer een uitgebreid ontbijt geserveerd. Meer dan 200 eters wilden op die manier de zondag inzetten en hun moeders verwennen. Voorzitter Valère Put zorgde voor het onthaal en deelde pralines uit aan de moeders. Ook nu weer mochten enkel de mannelijke bestuursleden spek bakken, tafels dekken, opdienen, afruimen enz...wat ten zeerste werd geapprecieerd. (ingezonden door Willy Vancluysen)

 

BOEK

 

Jos Gijbels die dicht bij het Kapelleke woont heeft een aantal mooie boekjes geschreven over de kapel, over mensen en gebruiken rond de kapel. Voor de prijs van 10 euro kan je deze bekomen. Mail naar Jos: koerselskapelleke@gmail.com.

Hij woont in de Fonteintjesstraat 31. Wordt vervolgd.

 

POEZIE

 

Donderdag 18 mei organiseerde de werkgroep 'Rouwende mensen nabij' van Koersel een rondgang op het kerkhof.

Aan de ingangspoort werden 50 aanwezigen verwelkomd en die groep wordt elk jaar groter. Al wandelend langs de graven werd er op een tiental plaatsen stilgestaan, luisterend naar gedichten en proza rond leven en sterven, over afscheid, verdriet, liefde en gemis. Dat werd afgewisseld met stemmige accordeonmuziek, mooi gebracht door Susanna Verlinden.
De kunst van het woord kan dikwijls op een aangrijpende maar tegelijk troostende en bemoedigende manier emoties verwoorden waarmee we niet te koop lopen, maar wel nog steeds mee worstelen. Het is goed dat wij, onder lotgenoten (maar ook anderen), het verwoorden van deze emoties eens horen en kunnen vaststellen dat wij niet alleen zijn met ons verdriet. Wat je ogen niet meer kunnen zien en je handen niet meer kunnen vast houden dat kun je wel altijd in je hart blijven voelen. Je kan niet praten met iemand die er niet meer is. Je kan niet luisteren naar iemand die er niet meer is. Maar je kan nog houden van iemand die er niet meer is. Na de rondgang was er tijd om wat langer op het kerkhof bij het graf van een geliefde te mijmeren. Tot slot werd in het Brigidahuis nog koffie en cake aangeboden. Het werd een mooie avond om verder over na te denken. (Jean Beerten)

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 21 2017
Week 20 2017